Witaj Przybyszu !

Republika Bialeńska jest położona na wyspach Bialenia oraz Anatolia. Historia Bialenii łączy się z trwającym od 11 do 21 marca 2012 r. w Sarmacji Powstaniem Marcowym. W jej efekcie powstała Zjednoczona Dżamahirija Narodów. Po upadku Dżamarhirija powstał Wolny Wolnograd, który został włączony do Islamskiej Federacji. Pod wpływem przekształcenia Federacji w inną autonomię państwowość upadła, a wkrótce potem powstała Dżamahirija Bialeńska.
Republika Bialeńska powstała 15 listopada 2013 r., datę tęuważa się za datę powstania Republiki Bialeńskiej oraz ogłoszenia jej niepodległości. Obok Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Dreamlandu przez ostatnie lata była uważana za jeden z krajów tzw. "Wielkiej Trójki".

 Data: 20 października 2021 r.
© Bajtuś
Republika Bialeńska